Atlas DMT
Anotace
Hlavním účelem programu Atlas DMT je tvorba, upravování digitálních modelů terénu (DMT) a vytváření grafických výstupů nad nimi. Jeho použití je však širší. V programu pracujeme s grafickými dokumenty (výkresy) obsahujícími vektorovou i rastrovou kresbu. Základním stavebním prvkem dokumentu je objekt, který nese grafickou informaci. Některé typy objektů mohou obsahovat i negrafické informace. Objekty lze přitom v jednom dokumentu rozmisťovat na několik listů. Důležitou součástí je vlastní vývojové prostředí, které umožňuje rychlý a efektivní vývoj nadstavbových aplikací nad digitálním modelem, či bez něj. Lze jej považovat za aplikaci typu CAD, která poskytuje některé služby nedostupné v jiných grafických systémech.
Klíčová slova
úvod, atlas dmt, software, geodeti, projektanti
Poznámka
Video návody jsou průběžně zveřejňovány. Počínaje verzí 16.6.3. Změny, které budou mít vliv na průběh činnosti v programu budou nově nahrány. V jiném případě bude uveden jen slovní komentář k verzi, od které se změna týká.
Video
přehraj
Design © ATLAS, spol. s r. o., Ing. Miroslav Šoul    dmt.assist@gmail.com